Bodø Domkor Bodø Domkor
Bodø Domkor
Sangere
Dirigent
Plateutgivelser
Konsertomtaler
Bilder
Kontakt
For medlemmer
English
Deutsch
Italiano
Samarbeidspartner:
Forside > Konsertomtaler > H-mollmessen av Johann Sebastian Bach

H-mollmessen av Johann Sebastian Bach
Tid: 25. november 2007 19:30
Sted:Bodø Domkirke
Medvirkende:Bodø Domkor. Profesjonelle musikere sammensatt av Bodø Sinfonietta, Landsdelsmusikere i Nordland (MIN-ensemblet) og freelancemusikere
Solister:Mona Julsrud - sopran, Marianne Andersen - mezzosopran, Fredrik Akselberg - tenor, Håvard Stensvold - bass
Dirigent:Ragnhild Strauman

Verkets varighet er ca. 2 timer og 15 min. inkl. pause

Om verket

H-moll messen er en av de mest monumentale verkene til Bach og det siste store han skrev. De enkelte delene ble skrevet over flere år, fra 1714 til 1749, året før han døde. Det er mye symbolikk i verket, tallsymbolikk særlig i Credodelen, der satsen om korsfestelsen blir stående i midten. Credodelen er noe av det mest symbolmettede og arkitektoniske i hele messen, som altså ble hans eget credo, der han musikalsk tolket den trosvirkelighet han omga seg med.

Man kan finne flere eksempler på at han bearbeider stoff som han har brukt tidligere. Det er tydelig at han i h-mollmessen løfter seg over de konvensjonelle sidelinjene, og at han ønsker å utforme et verk som tar opp i seg det sentrale i den kristne tradisjonen. På den måten summerer han opp sitt livsverk, sitt kirkemusikalske testamente, som blir kronen på hans skaperverk

Bach fikk aldri oppført verket samlet. I den lutheranske gudstjenesten på hans tid var det ikke plass for en slik fullstendig messe, men man oppførte Kyrie og Gloria på de store høytidsdagene i musisert utgave.

Det skulle gå mange tiår før h-mollmessen ble oppført. Man mente at verket var så vanskelig at det ikke lot seg framføre. Første gangen verket ble oppført samlet var i Berlin i 1850. Det skjedde samtidig med stiftelsen av et eget Bach-selskap, der formålet var å gi ut Bachs samlede verker med kommentarer.

Hva skjer